ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΗΡΕΜΙΑ

Βιωματικά Σεμινάρια με παροχή γνώσεων, ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων

Αποτελεσματικότητα στα επαγγελματικά μου!

Διεκδίκηση των αναγκών μου! Συναισθηματική Πληρότητα!

Αποτελεσματική επικοινωνία με συναδέλφους, υφιστάμενους, προϊστάμενους!

Στόχος των σεμιναρίων είναι η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος!


Αρχές Μάρκετινγκ

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού


 

Εναλλακτικά παρέχονται ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και ηρεμία!

Δείτε και τις τεχνικές NLP – Νευρό-Γλωσσικός Προγραμματισμός 

 

Image result for work together

Image result for career