ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνεδρίες (ατομικές / ομαδικές) – Σεμινάρια (βιωματικά/ επιμορφωτικά)


Ενδεικτικά θέματα:

Διαχείριση Άγχους

Διατροφικές Διαταραχές

Βελτίωση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Κατάθλιψης

Σεξουαλικότητα

Διαχείριση Χρόνου

Ψυχοσωματικά Συμπτώματα

Έκφραση και Διαχείριση Συναισθημάτων

Δεξιότητες Επικοινωνίας

Δεξιότητες Ομαδικότητας

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

και θεματολογία κατ’απαίτηση


Παρέχονται ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και κατ’ απαίτηση.