Αναδρομική Θεραπεία

Η αναδρομική θεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που επικεντρώνεται στην αναζήτηση των ριζών κάποιων ψυχολογικών προβλημάτων ή συμπτωμάτων σε προηγούμενα γεγονότα ή εμπειρίες του ατόμου στην τωρινή ζωή ή σε προηγούμενη ζωή. Μέσω της αναδρομικής θεραπείας, το άτομο ανακαλεί τη μνήμη του σε παλαιότερα γεγονότα που έχουν σχέση με τα τρέχοντα προβλήματά του.

Αναδρομική θεραπεία: Γέφυρα με το παρελθόν για ένα φωτεινότερο μέλλον. Ανακαλύψτε, θεραπεύστε, ανανεωθείτε.

Ο στόχος της αναδρομικής θεραπείας είναι η εξερεύνηση και η επεξεργασία τραυματικών και σημαντικών γεγονότων του ατόμου στο παρελθόν, προκειμένου να προσφέρει ανακούφιση και λύση στα προβλήματά του στο παρόν.

Η αναδρομική θεραπεία περιλαμβάνει τεχνικές όπως η ενεργητική φαντασία, η ύπνωση και η μετενσάρκωση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή διαδικτυακά με την ίδια αποτελεσματικότητα.

Απομυθοποίηση

Στην αναδρομική θεραπεία σε προηγούμενη ζωή το άτομο δεν κοιμάται όπως πολλοί πιστεύουν. Το άτομο εισέρχεται σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης (όπως στον διαλογισμό), που του επιτρέπει να εστιάσει στις εσωτερικές του αναμνήσεις ή εικόνες.

Ο θεραπευτής υποστηρίζει το άτομο, σε όλη τη διάρκεια, καθοδηγώντας το μέσα από διάφορες ερωτήσεις ή τεχνικές, για να βοηθήσει το άτομο να εξερευνήσει βαθιές αναμνήσεις ή συναισθήματα που μπορεί να σχετίζονται με προηγούμενες ζωές. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, αν και το άτομο βρίσκεται σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, παραμένει πλήρως συνειδητοποιημένο και έχει τον έλεγχο των σκέψεων και των αισθήσεών του.

Εγκεφαλικά Κύματα

Η αναδρομική θεραπεία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και την επεξεργασία των βαθύτερων συναισθηματικών θεμάτων που έχουν ρίζες στο παρελθόν του ατόμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στα εγκεφαλικά κύματα.

Τα εγκεφαλικά κύματα είναι ηλεκτρικές διαδικασίες που συμβαίνουν στον εγκέφαλο. Αυτά διακρίνονται σε διάφορους ρυθμούς, όπως οι αλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα και θήτα ρυθμοί, με καθένα να αντιπροσωπεύει διαφορετικές καταστάσεις συνειδητότητας.

 1. Δέλτα κύματα (1-4 Hz): Στην ηρεμία των δέλτα κυμάτων, βρίσκουμε τον πιο βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο, όπου το σώμα επιδιορθώνεται και ανανεώνεται.
 2. Θήτα κύματα (4-7 Hz): Κατά τη διάρκεια των θήτα κυμάτων, η συνείδησή μας πλέει σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και βαθιάς χαλάρωσης, γεμάτος ονειρικές εικόνες και διαισθήσεις.
 3. Αλφα κύματα (8-13 Hz): Τα άλφα κύματα σηματοδοτούν μια κατάσταση ήπιας χαλάρωσης και ηρεμίας, συχνά συνδεδεμένη με καταστάσεις αφύπνισης και ελαφριάς διαλογιστικής συγκέντρωσης. Η αναδρομική θεραπεία σκοπό έχει να πραγματοποιείται σε αυτή την κατάσταση εγκεφαλικής δραστηριότητας.
 4. Βήτα κύματα (13-30 Hz): Όταν βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση και συγκέντρωση, τα βήτα κύματα κυριαρχούν, καθοδηγώντας την ενεργητική μας σκέψη και τις καθημερινές δραστηριότητες.
 5. Γάμμα κύματα (30-100 Hz): Στην κορυφαία διαύγεια και γνωστική επεξεργασία, τα γάμμα κύματα αντικατοπτρίζουν στιγμές έντονης πνευματικής δραστηριότητας, όπως βαθιά διαλογιστική κατάσταση και ευφυΐα.

Στην αναδρομική θεραπεία, ο συμβουλευόμενος χαλαρώνει εγκεφαλικά και σωματικά επιτρέποντας να ανακτήσει παλαιότερες αναμνήσεις και να επεξεργαστεί βαθύτερα ζητήματα.

Οφέλη Αναδρομικής Θεραπείας

Η αναδρομική θεραπεία, είτε επικεντρώνεται σε προηγούμενες ζωές είτε στην τωρινή ζωή, έχει στόχο την επίτευξη θεραπείας μέσω της εξερεύνησης και της επανεξέτασης του παρελθόντος.

 1. Επεξεργασία Τραυματικών Συναισθημάτων: Μέσω της επανεξέτασης τραυματικών συμβάντων από το παρελθόν, πολλά άτομα βρίσκουν ανακούφιση από συναισθηματικές πληγές που ίσως επηρέαζαν τη ζωή τους για χρόνια. Η αναδρομική θεραπεία βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει τα γεγονότα ή τις καταστάσεις που προκάλεσαν τα τραύματα και τα προβλήματα.
 2. Κατανόηση Μοτίβων Συμπεριφοράς: Η αναδρομική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν μοτίβα συμπεριφοράς που επαναλαμβάνονται στη ζωή τους, προκειμένου να τα αλλάξουν.
 3. Ανακούφιση από Φόβους και Φοβίες: Η εξερεύνηση παλαιότερων εμπειριών που ίσως συνδέονται με τους φόβους του ατόμου μπορεί να προσφέρει επεξήγηση και ανακούφιση.
 4. Απελευθέρωση αρνητικών συναισθημάτων όπως θυμός, φόβος, άγχος που είχαν καταπιεστεί.
 5. Αυξημένη Αυτογνωσία: Η διαδικασία της αναδρομής μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να ανακαλύψουν περισσότερα για τον εαυτό τους, τις αξίες τους και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τους άλλους.
 6. Βελτίωση των Διαπροσωπικών Σχέσεων: Η κατανόηση και η επεξεργασία παλιών πληγών και προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους.
 7. Ψυχολογική Ανακούφιση: Πολλοί αναφέρουν ένα βάθος ανακούφισης και ελευθερίας μετά από μια συνεδρία αναδρομικής θεραπείας.
 8. Πνευματική Ανάπτυξη: Για κάποιους, η διαδικασία της αναζήτησης προηγούμενων ζωών μπορεί να προσφέρει ενισχυμένη πνευματική κατανόηση και να στηρίξει την πνευματική τους ανάπτυξη.

Τομείς Επιτυχούς Εφαρμογής Αναδρομής

Η αναδρομική θεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής σε διάφορους τομείς. Ανάμεσα στους τομείς όπου έχει καταγραφεί επιτυχία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι:

 1. Τραυματικές Εμπειρίες: Σε περιπτώσεις όπου τα άτομα έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν, η αναδρομική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία και στην ανακούφιση από τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτές.
 2. Παιδικά Τραύματα: Τα άτομα που έχουν βιώσει δύσκολες ή τραυματικές παιδικές εμπειρίες μπορούν να επωφεληθούν από την αναδρομή για να επανεξετάσουν και να θεραπεύσουν αυτά τα τραύματα.
 3. Σχέσεις: Η αναδρομική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τα πρότυπα των σχέσεών τους, εξετάζοντας προηγούμενες εμπειρίες (σε προηγούμενες ζωές) και συναισθηματικές αντιδράσεις.
 4. Αυτοεκτίμηση και Αυτοαξία: Η αναδρομή μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να ανακαλύψουν τις ρίζες των ζητημάτων αυτοεκτίμησης και να εργαστούν προς τη βελτίωσή τους.
 5. Φόβοι και Φοβίες: Μέσω της αναδρομής σε προηγούμενες ζωές, τα άτομα μπορούν να εξετάσουν τις προέλευση των φοβιών τους και να βρουν τρόπους να τις αντιμετωπίσουν.
 6. Επαναλαμβανόμενα Συναισθηματικά Πρότυπα: Η αναδρομική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν και να αλλάξουν επαναλαμβανόμενα συναισθηματικά πρότυπα που εμποδίζουν την προσωπική τους εξέλιξη.

Σε όλους τους παραπάνω τομείς, η αναδρομική θεραπεία προσφέρει τη δυνατότητα για βαθιά αυτογνωσία και αυτοθεραπεία, προσφέροντας τη βοήθεια που χρειάζεται το άτομο για την αντιμετώπιση δύσκολων ζητημάτων.

Ιστορική Αναδρομή

Αρχαίες Παραδόσεις: Η ιδέα της μετενσάρκωσης έχει τις ρίζες της σε αρκετούς παραδοσιακούς πολιτισμούς, όπως τον ινδουισμό, τον βουδισμό και τις αιγυπτιακές παραδόσεις.

Τον 20ο Αιώνα: Η θεραπεία προηγούμενων ζωών άρχισε να αποκτά δημοτικότητα στη Δύση κατά τον 20ό αιώνα, ειδικά με τα έργα της Helen Wambach και του Dr. Brian Weiss. Ο Weiss, ιδίως, έγινε ευρέως γνωστός για το βιβλίο του “Many Lives, Many Masters”, όπου περιγράφει τις θεραπευτικές συνεδρίες του με μια ασθενή που ισχυρίστηκε ότι θυμόταν προηγούμενες ζωές.

Επιστημονική Έρευνα του University of Virginia

Αναδρομή στην Τωρινή Ζωή

Η αναδρομική θεραπεία στην τωρινή ζωή αφορά την εξερεύνηση και την επεξεργασία παλαιότερων αναμνήσεων, τραυματικών εμπειριών ή συναισθηματικών καταστάσεων από την παιδική ηλικία ή άλλες περιόδους της ζωής ενός ατόμου. Ο στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει, να επεξεργαστεί και να θεραπεύσει παλιές πληγές που μπορεί να επηρεάζουν την τρέχουσα συμπεριφορά, τις σκέψεις ή τα συναισθήματά του.

Στοιχεία της αναδρομικής θεραπείας στην τωρινή ζωή:

 1. Εξερεύνηση της Ιστορίας: Ο θεραπευτής μπορεί να ρωτήσει το άτομο για παλαιότερες εμπειρίες, πιθανώς από την παιδική ηλικία, για να ανακαλύψει πηγές τραυματικών γεγονότων ή δυσλειτουργικών πεποιθήσεων.
 2. Αναγνώριση Μοτίβων: Η θεραπεία βοηθά στην αναγνώριση μοτίβων συμπεριφοράς, σκέψεων ή συναισθημάτων που προκύπτουν από παλιότερες εμπειρίες.
 3. Επεξεργασία Συναισθημάτων: Επιτρέπει στο άτομο να εκφράσει και να επεξεργαστεί συναισθήματα που μπορεί να έχουν κατασταλεί για πολλά χρόνια.
 4. Διαμόρφωση Νέων Πεποιθήσεων: Με τη βοήθεια του θεραπευτή, το άτομο μπορεί να διαμορφώσει νέες, πιο υγιείς πεποιθήσεις που μπορεί να αντικαταστήσουν τις δυσλειτουργικές.
 5. Δεξιότητες Αντιμετώπισης: Προωθεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αντιμετώπισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής.

Η αναδρομική θεραπεία στην τωρινή ζωή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα που ριζώνουν σε παλαιότερες εμπειρίες, όπως τραύματα, καταχρήσεις ή άλλες δυσλειτουργικές συμπεριφορές.

Αναδρομή & Εσωτερικό Παιδί

Η αναδρομική θεραπεία στην τωρινή ζωή είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που εστιάζει στην εξερεύνηση των παλαιότερων αναμνήσεων, τραυματικών εμπειριών και συναισθηματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την τρέχουσα ζωή του ατόμου. Ενώ αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι ευρεία, ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας είναι η έννοια του “εσωτερικού παιδιού”.

Το “εσωτερικό παιδί” αναφέρεται στο παιδί που υπάρχει μέσα σε κάθε ενήλικα – είναι το συναισθηματικό, αθώο, ευάλωτο μέρος του εαυτού μας που έχει βιώσει τις χαρές, τους πόνους, τις απογοητεύσεις και τις ανησυχίες της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για το “φωτεινό εσωτερικό παιδί” και το “σκοτεινό εσωτερικό παιδί“.

Πώς σχετίζεται με την αναδρομική θεραπεία;

 1. Εξερεύνηση Παλαιών Τραυμάτων: Μέσω της αναδρομικής θεραπείας, το άτομο μπορεί να επισκεφτεί και να εξερευνήσει τα τραύματα που επηρέασαν το εσωτερικό του παιδί, όπως κακοποίηση, παραμέληση ή άλλες τραυματικές εμπειρίες.
 2. Έκφραση και Επεξεργασία Συναισθημάτων: Παρέχει έναν ασφαλή χώρο για το άτομο να εκφράσει τα συναισθήματα που σχετίζονται με το εσωτερικό του παιδί, όπως ο πόνος, η θλίψη, η οργή ή η απόρριψη.
 3. Ανακαλύπτοντας την Αγάπη για τον Εαυτό: Ενθαρρύνει το άτομο να φροντίζει και να αγαπά το εσωτερικό του παιδί, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοσυμπόνια.
 4. Επανασύνδεση: Δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να επανασυνδεθεί με το εσωτερικό τους παιδί και να ανακαλύψει τη χαρά, την αθωότητα και την περιέργεια που συχνά χάνονται με τον καιρό.

Η θεραπεία με το εσωτερικό παιδί μπορεί να είναι μια ισχυρή διαδικασία που βοηθά τα άτομα να θεραπεύσουν παλιές πληγές, να συγχωρέσουν και να ανακαλύψουν μια βαθιά αίσθηση εσωτερικής ειρήνης και ισορροπίας.

Αναδρομή Διαδικτυακά

Στην εποχή της τεχνολογίας, η αναδρομική θεραπεία έχει βρει τον δρόμο της και στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές συνεδρίες προσφέρουν την ευκολία να εξερευνήσετε το παρελθόν σας από την άνεση του χώρου σας, ξεπερνώντας γεωγραφικά και χρονικά εμπόδια. Οι διαδικτυακές συνεδρίες αναδρομικής θεραπείας μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές με τις παραδοσιακές, εξασφαλίζοντας την ίδια αποτελεσματικότητα και ιδιωτικότητα και προσφέροντας μια πλήρη και ολοκληρωμένη εμπειρία θεραπείας

Συχνές Ερωτήσεις για την Αναδρομική Θεραπεία σε Προηγούμενη Ζωή

Τι είναι η αναδρομική θεραπεία σε προηγούμενη ζωή;

Θα κοιμηθώ κατά τη διάρκεια της θεραπείας;

Πόσο διαρκεί μια συνεδρία;

Είναι ασφαλής η θεραπεία;

Πρέπει να πιστεύω στις προηγούμενες ζωές για να λειτουργήσει;

Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι;

Τι να περιμένω μετά τη συνεδρία;

Υπάρχουν κάποιοι που δεν πρέπει να προσπαθήσουν αυτή τη θεραπεία;

Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η αναδρομική θεραπεία διαδικτυακά;

Αιμιλία Καβελλάρη
Θεραπεύτρια Ψυχικής Υγείας
Ατομικές Συνεδρίες & Ομαδικά Εργαστήρια/ Σεμινάρια

Εδώ το βιογραφικό της Αιμιλίας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ...

  ... και εγγράψου στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter). Με την υποβολή των στοιχείων σου αποδέχεσαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.