ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ενδεικτική Θεματολογία       


Μονοπάτι Αυτογνωσίας & Αλλαγών

Μονοπάτι Αναβίωσης Αληθινού Εαυτού

Συμβουλευτική Γονέων

Μόνο για Γυναίκες – Σχέσεις

Θεραπεία Ζεύγους

Προσωπική Ανάπτυξη & Ευεξία

Επαγγελματική Ανάπτυξη & Ηρεμία

Διαχείριση Άγχους

Διατροφικές Διαταραχές

Βελτίωση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Σεξουαλικότητα

Διαχείριση Κατάθλιψης

Διαχείριση Χρόνου

Ψυχοσωματικά Συμπτώματα

Έκφραση και Διαχείριση Συναισθημάτων

Δεξιότητες Επικοινωνίας

Δεξιότητες Ομαδικότητας

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

και θεματολογία κατ’απαίτηση


Παρέχονται ατομικές συνεδρίες και ομαδικές συνεδρίες.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και κατ’ απαίτηση.