ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

woman in blue and white floral shirt holding her face

Παρέχονται συνεδρίες και σεμινάρια, τα οποία βασίζονται σε γνώσεις και μεθόδους διάφορων θεραπευτικών προσεγγίσεων της επιστήμης της ψυχολογίας και εναλλακτικών θεραπειών.

Οι τομείς των υπηρεσιών αφορούν στην αυτογνωσία, την προσωπική και επαγγελματική ευημερία και ανάπτυξη, την οικογενειακή γαλήνη και ολοκληρωμένη ανατροφή των παιδιών, τη διαχείριση σημαντικών θεμάτων (όπως άγχος, διατροφή, σχέσεις) μέσω συνεδριών και σεμιναρίων.

 

Ατομικές Συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες το άτομο έρχεται με ένα συγκεκριμένο αίτημα, το οποίο δουλεύει μαζί με τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα, το άτομο μπορεί να δουλέψει πάνω στην προσωπική του ανάπτυξη, την αυτογνωσία, τη βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης και τη συναισθηματική του πληρότητα, μέσα από ποικίλες τεχνικές της ψυχολογίας, με συνοδοιπόρο τον Σύμβουλό του, στα πρώτα βήματα. Συνήθως η οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν 50 λεπτά.


Ομαδικές Συνεδρίες

Η ομάδα δουλεύει βάσει της δεοντολογίας, με εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, με συντονιστή τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας. Τα μέλη της ομάδας έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και τις εμπειρίες τους και να λάβουν τα οφέλη της αλληλεπίδρασης με τα άλλα άτομα. Το θέμα της ομάδας δύναται να είναι συγκεκριμένο ή να άπτεται στη βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης και την προσωπική ανάπτυξη.


Βιωματικά Σεμινάρια

Τα βιωματικά σεμινάρια προσφέρουν εμπειρική μάθηση σε πολυποίκιλα θέματα. Οι επωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κτήμα τους γνώσεις και δεξιότητες με εμπειρικό τρόπο, εύκολα και αποτελεσματικά. Η δύναμη του βιωματικού σεμιναρίου έγκειται στο γεγονός ότι όταν κάτι το έχουμε νιώσει και το έχουμε βιώσει, γίνεται κομμάτι μας και με αυτό συμπορευόμαστε, χωρίς επιπλέον προσπάθεια ή σκέψη.


Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια, διαδραστικά, παρέχουν γνώσεις σε πολυποίκιλα σημαντικά θέματα.