ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Βιωματικά Σεμινάρια Θεραπείας Ζεύγους

=> Γνώσεις:

  • Επιλογή ιδανικού συντρόφου
  • Πώς επιλέγουμε σύντροφο;two person holding ceramic mugs with coffee
  • Είδη Σχέσεων
  • Εμπόδια στη σχέση μας
  • Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Διαχείριση Θυμού
  • Σύνδεση με τον εαυτό και τον σύντροφο
  • Τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών

=> Παιχνίδια Ρόλων

=> Βιωματικές Ασκήσεις

 


Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και κατ’ απαίτηση.


Συνεδρίες Ζεύγους

Το ζευγάρι πραγματοποιεί συνεδρίες με σκοπό την κατανόηση του εαυτού και του συντρόφου του, την ουσιαστική σύνδεση με τον σύντροφο, τη βελτίωση της επικοινωνίας, την αντιμετώπιση των δυσκολιών και τη λήψη της απόφασης αν θα παραμείνει στη σχέση, η οποία θα υποστηριχθεί. Βοηθά το ζευγάρι  και το κάθε άτομο χωριστά να νιώσει πληρότητα. Για μια θετική εμπειρία σύνδεσης!

Ατομικές Συνεδρίες

Σκοπός των ατομικών συνεδριών είναι η προσωπική θεραπεία, ανάπτυξη και αυτογνωσία, που θα βοηθήσει στη βελτίωση της συντροφικής σχέσης. Συνειδητοποίηση προσωπικών δυσκολιών και δυνατών σημείων. Ταυτόχρονα το άτομο μαθαίνει τον αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας για έναν θετικό, ασφαλή και με εμπιστοσύνη δεσμό. 

man kissing woman on check beside body of water

man and woman hugging near trees

Στόχος είναι η προσωπική ανάταση και η συντροφική πληρότητα!