ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

Ένα μονοπάτι συναισθηματικής απελευθέρωσης μέσα από τη θεραπεία του εσωτερικού παιδιού.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΑΛΛΑΓΩΝ

Ένα μονοπάτι για την απόκτηση Αυτογνωσίας σε επίπεδο Συναισθημάτων και Ικανοτήτων που οδηγεί σε Αυτοβελτίωση, Αλλαγή, Δράση.

ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ένας κύκλος βασισμένος στη μεθοδολογία του Life Coaching & NLP με σκοπό την προσωπική ενδυνάμωση και την επίτευξη στόχων.


Παρέχονται ατομικές/ ομαδικές συνεδρίες και σεμινάρια σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και κατ’ απαίτηση.

=>Δυνατότητα Άμεσης Έναρξης για κάθε Ενδιαφερόμενο.