ΓΝΩΜΙΚΑ

 

«Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα», Επίκτητος (περ. 50-130 μ.Χ.).

Πίσω από κάθε πόνο σου στέκει ένα λάθος σου – Αριστοτέλης

Ακούς ή περιμένεις να μιλήσεις;

Αν παίξεις με τα παιδιά, θα σου μιλήσουν.

Το παιχνίδι είναι επικοινωνία.